Cập nhập bảng giá Park 1, Park 2, Park 6, Park 8 ngày 29/09/2015

Cập nhập tiến độ bảng giá Park 1 – Times City Park Hill

cac-can-mo-ban-lai-times-city-park-hill

Cập nhập tiến độ bảng giá Park 2 – Times City Park Hill

cac-can-mo-ban-lai-times-city-park-hill1

Cập nhập tiến độ bảng giá Park 6 – Times City Park Hill

cac-can-mo-ban-lai-times-city-park-hill6

Cập nhập tiến độ bảng giá Park 8 – Times City Park Hill

cac-can-mo-ban-lai-times-city-park-hill8

Xem thêm:

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *