Times City Park Hill 7

Times City Park Hill 7-Thuộc tổ hợp chung cư Times City gia đoạn 2- Times City Park Hill

Vinhomes Times City Park Hill | Park 1 Times City | Times City Park Hill |