Người nước ngoài có thể sở hữu nhà tại Việt Nam 100 năm

Người nước ngoài có thể sử dụng nhà tại Việt Nam trong thời hạn 100 năm là nội dung đáng chú ý trong Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Nhà ở, được Bộ Xây dựng công cố.

Theo dự thảo, các cá nhân nước ngoài sau khi hết thời hạn sở hữu nhà 50 năm theo Luật Nhà ở có thể làm thủ tục gia hạn thời gian sở hữu nhà một lần.

Tại điều 77 của Khoản I Dự  thảo Nghị định cho biết, đơn vị có thẩm quyền đồng ý gia hạn thêm thời gian sở hữu nhà sẽ phải thông qua Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh.

Các cá nhân nước ngoài sẽ phải làm đơn đề nghị có ghi rõ ràng thời hạn kèm theo bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà gửi đến UBND cấp tỉnh để giải quyết trước khi hết hạn sở hữu 3 tháng.

Vấn đề gia hạn thời gian sở hữu nhà cho người nước ngoài chỉ áp dụng đối với các cá nhân, còn riêng các tổ chức nước ngoài không được áp dụng mà hết thời hạn ghi trên Giấy chứng nhận đầ tư các tổ chức không được phép sở hữu nữa.

Dự thảo cũng hướng dẫn cụ thể chi tiết các loại giấy tờ, thủ tục mà cá nhân, tổ chức nước ngoài phải cung cấp để chứng minh về đối tượng, điều kiện được sở hữu nhà ở. 

Cụ thể, các giấy tờ cá nhân phải cung cấp như hộ chiếu còn giá trị và không thuộc diện được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao. Đối với tổ chức nước ngoài thì phải thuộc đối tượng quy định tại Điều 159 của Luật Nhà ở và có Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ cho phép hoạt động tại Việt Nam còn hiệu lực.

Về khu vực người nước ngoài được sở hữu nhà ở, Dự thảo đề xuất giao cho Bộ Công an, Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm xác định cụ thể các khu vực cấm hoặc hạn chế cá nhân nước ngoài cư trú, đi lại tại từng địa phương. Cơ quan an ninh, quốc phòng có nhiệm vụ thông báo bằng văn bản cho UBND cấp tỉnh để chỉ đạo Sở Xây dựng xác định cụ thể những dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được quyền mua nhà ở.

Còn đối với trường hợp dự án đầu tư xây dựng nhà ở có nhà ở riêng lẻ để bán, cho thuê mua thì cá nhân, tổ chức nước ngoài chỉ mua không quá 10% tổng số nhà ở riêng lẻ của mỗi dự án. Nếu trong một dự án hoặc trên một địa bàn có số dân tương đương cấp phường có nhiều dự án có số lượng nhà ở riêng lẻ tương đương bằng 2.500 căn thì tổ chức, cá nhân nước ngoài chỉ được mua không vượt quá 250 căn.

Theo quy định, tổ chức, cá nhân nước ngoài cũng chỉ được sở hữu không quá 30% tổng số căn hộ của một tòa nhà chung cư thương mại. Trên một địa bàn tương đương cấp phường có nhiều tòa nhà chung cư để bán, cho thuê mua thì tổ chức, cá nhân nước ngoài chỉ được sở hữu không quá 30% số căn hộ của mỗi tòa nhà chung cư và không quá 30% tổng số căn hộ của tất cả các tòa nhà chung cư này.

Theo dự kiến, Nghị định này sẽ được Chính phủ ban hành trong tháng 5 để chính thức được áp dụng từ ngày 1/7 cùng với Luật Nhà ở. Luật Nhà ở được Quốc hội thông qua tháng 11 năm ngoái và dành hẳn một chương riêng quy định về vấn đề sở hữu nhà của nước ngoài tại Việt Nam.

(Theo VnExpress)

THAO KHẢO CÁC DỰ ÁN CAO CẤP:

CHUNG CƯ TIMES CITY PARK HILL 

 

Vinhomes Times City Park Hill | Park 1 Times City | Times City Park Hill |