Chính sách vay vốn ngân hàng mới áp dụng cho Times City Park Hill 3, 6

Chúng tôi xin cập nhập chính sách vay vốn ngân hàng mới chỉ áp dụng cho các khách hàng mua căn hộ tại tòa Times City Park Hill 3 và 6. 

Chính sách 1: (Đây là chính sách đang áp dụng cho tất cả dự án tại Times City)

CHÍNH SÁCH CHI TIẾT
Mức dư nợ vay để thanh toán trước hạn Lên tới 70% giá trị CH (đã gồm VAT + KPBT)
Lãi suất và thời gian hỗ trợ vay vốn 40% LS 0% trong vòng 10 tháng kể từ ngày giải ngân
30% LS 0% trong vòng 24 tháng kể từ ngày giải ngân đối với P06 và 22 tháng kể từ ngày giải ngân đối với P03
Ân hạn nợ gốc Trong thời gian HTLS
Phí trả nợ trước hạn trong thời gian HTLS 0%

Chính sách 2: Chính sách mới sẽ áp dụng cho khách hàng mua căn hộ Times City Park Hill 3 và 6, trong đó bổ sung thời hạn cho khách hưởng chính sách vay vốn Ngân hàng Techcombank.

CHÍNH SÁCH CHI TIẾT
Mức dư nợ vay để thanh toán trước hạn Lên tới 70% giá trị CH (đã gồm VAT + KPBT)
Lãi suất và thời gian hỗ trợ vay vốn 70% LS 0% trong vòng 15 tháng kể từ ngày giải ngân
Ân hạn nợ gốc Trong thời gian HTLS
Phí trả nợ trước hạn trong thời gian HTLS 0%

– Chung cư Times City Park Hill 3>> Tham khảo thêm các dự án:

– Chung cư Times City Park Hill 6

– Chung cư Times City Park Hill 5 (Sắp mở bán)

Vinhomes Times City Park Hill | Park 1 Times City | Times City Park Hill |