Cập nhập tiến độ mới nhất các tòa Park 1, Park 2, Park 3, Park 5, Park 6, Park 7, Park 8

Dự án Times City Park Hill gồm 7 tòa: Park 1, Park 2, Park 3, Park 5, Park 6, Park 7, Park 8 đang thi công. Hiện tất cả các tòa đều đã mở bán ngoại trừ tòa Park 1, dự kiến sẽ mở bán giữa tháng 9/2015.

Cập nhập tiến độ thi công các tòa:

– Tòa Park 1: Hiện đang thi công đến tầng 10

– Tòa Park 2: Hiện đang xây dựng đến tầng 11

– Tòa Park 3: Thi công đến tầng 12

– Tòa Park 5: Hiện đang thi công đến tầng 10

– Tòa Park 6: Đang thi công đến tầng 12

– Tòa Park 7: Hiện đang thi công đến tầng 8

– Tòa Park 8: Hiện đang xây dựng đến tầng 13

Dưới đây là hình ảnh cập nhập tiến độ thi công Times City Park Hill:

tien-do-times-city-park-hill-1

Tiến độ thi công tòa Park 1 – Times City Park Hill

tien-do-times-city-park-hill-2

Tiến độ thi công tòa Park 2 – Times City Park Hill

tien-do-times-city-park-hill-3

Tiến độ thi công tòa Park 3 – Times City Park Hill

tien-do-times-city-park-hill-4

Tiến độ thi công tòa Park 5 – Times City Park Hill

tien-do-times-city-park-hill-5

Tiến độ thi công tòa Park 6 – Times City Park Hill

tien-do-times-city-park-hill-6

Tiến độ thi công tòa Park 7 – Times City Park Hill

tien-do-times-city-park-hill-7

Tiến độ thi công tòa Park 8 – Times City Park Hill

>> Chi tiết thông tin dự án, Quý khách vui lòng xem tại trang website: www.vinhometimescity.net

Vinhomes Times City Park Hill | Park 1 Times City | Times City Park Hill |